Stressad? Här följer några tips

Kvinna sitter vid havet och tittar ut

Meditation minskar stress och ökar fokus. Foto: Artem Kovalev/Unsplash


Artikeln är framtagen i samarbete med Mindfully

Meditation och stress

Stress är vår tids kanske största folksjukdom. För de flesta av oss är stressen idag psykologisk, det vill säga att den kommer från våra tankar. Till skillnad från biologisk stress som om vi skulle bli attackerade av en björn. Hjärnan kan tyvärr inte skilja på en verklig björn och en påhittad björn, och våra tankar skapar påhittade björnar hela tiden. Björnen i det påhittade fallet heter ofta, vi måste, vi borde, vi ska. När vi tar de här tankarna för fakta så blir vi stressade. Meditation är övningen där vi kan lära oss att låta den påhittade björnen gå i ide genom att komma till den observerande platsen där vi är medvetna om tankarna, utan att agera eller reagera på dem.

Tips när du är stressad

När du blir stressad, börja med att stanna upp. Notera att du är stressad, och tillåt dig själv att vara stressad, inte för att du vill utan för att det är det som händer just nu. Släpp motståndet mot det som är. Ta ett par djupa andetag och förankra dig i nuet. Gör sen en prioriteringslista över vad som är viktigast just nu? Sen kommer det svåraste, men också det enda sättet vi kan göra någonting på. Att göra en sak i taget. Tankarna kommer garanterat säga åt dig du aldrig kommer hinna och att du behöver ha fler bollar i luften. Men vi kan bara göra en sak i taget. Vi kan tyvärr inte multitaska, även om vi lurar oss själva att tro det. När du märker att du blivit distraherad, ta ett djupt andetag och börja bara om igen och ge din fulla uppmärksamhet till det du gör.

Meditation kan också hjälpa oss att stanna upp och ställa frågan. Är den här tanken värdefull? Och är den här tanken värdefull just nu? Om den inte är det kan vi släppa taget om den, och istället vända tillbaka uppmärksamheten till det vi gör nu. En enkel lösning på det som ibland känns som ett svårt problem. Du kommer säkert behöva vända tillbaka uppmärksamheten flera gånger på det här sättet, men varje gång du gör det stärker du hjärnans förmåga att vara närvarande och hantera stress på ett skickligare sätt.