Vetenskapen om meditation


Artikeln är framtagen i samarbete med Mindfully

Hjärnan ändras hela tiden i förhållande till vad vi upplever. Neuroplasticiteten – att hjärnan formas av upprepade erfarenheter – fortgår från morgon till kväll. Hjärnan är alltså en muskel som stärks av träning. Idag har det gjorts över 6 800 internationella studier om meditation. Forskning har visat att vi kan minska stress, öka förmågan att hantera känslor, öka fokus, medkänsla och empati och till och med stärka hjärnans kretsar för lycka med hjälp av meditation. Meditation har också flera positiva effekter för nybörjare inom meditation. Studier har visat att bara efter två veckors övning förbättras uppmärksamheten, bland annat i form av stärkt fokus, att tankarna vandrar mindre och arbetsminnet stärks. När det kommer till stress har forskning visat att de som mediterar regelbundet upplever mindre stress, att stressnivåerna i kroppen sänks samt att hjärnan visar på minskad stressreaktivitet i amygdalan ett område i hjärnan som är tydligt kopplat till stress.