Innovation & Forskning

Vetenskapen ger sitt stöd till internetbaserad terapi

"Effektivt, acceptabelt och praktiskt" menar flera svenska och internationella forskare.

Innovation & Forskning

Simpelt test avslöjar om du är stressad

Ett nytt och simpelt test som mäter stresshormoner i urin, svett, blod eller saliv är under utveckling vid University of Cincinnati i USA. Forskarna hoppas på att testet ska mynna ut i en apparat som patienter kan ha hemma för att övervaka sin hälsa.

Kronisk stress ger energi åt cancerceller

Studier i möss har visat att långvarig stress kan få tumörer att växa snabbare, enligt ett internationellt forskningprojekt. Stressade möss hade högre nivåer av mjölksyra, som fungerar som bränsle åt cancercellerna.

Stress och sömnbrist påverkar minnet negativt

För lite sömn kombinerat med stress påverkar minnet negativt. Det menar forskare från Uppsala universitet.

Skolan bidrar till psykisk ohälsa

Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten

Barn behandlas för PTSD på bara några timmar

Några timmar är allt som krävs för att hjälpa barn med stressyndrom efter en traumatisk händelse, visar ny svensk forskning.

Hög risk för PTSD kan vara ärftligt

En ny studie ger första bevis för att genetiska faktorer kan öka risken för posttraumatisk stress efter ett trauma. Men beroende på om du är man eller kvinna har de genetiska riskfaktorerna olika stor betydelse.

Traditionellt bot mot psykisk ohälsa utmanas

Nätterapi och motion kan bota depression och stress snabbare än traditionell behandling, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Lite stress är bra för magen

Forskare vid Örebro universitet har tagit hjälp av en kvarts miljon män i lumpen för att studera riskfaktorer för mag- och tarminflammationer och magsår. Resultaten förvånade forskarna bakom studien.

Nya rön: Så leder stress till hjärtinfarkt

Det är väl känt att stress har en negativ påverkan på hjärtat men exakt hur stress signaler kan leda till en hjärtinfarkt är oklart. Nu kan forskare ha kartlagt ett händelseförlopp.

Unga vuxna tar på sig för stor arbetsbörda

Enligt forskare ser unga i arbetslivet sig som solospelare med eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan: "Jag tycker det är olyckligt", säger forskare Maria Boström.

Så planerar du semesterdagar 2017

Låt 2017 bli ett stress-fritt år! Detta år inträffar många röda dagar på veckodagar. Utnyttja det för lite extra avkoppling! Se alla röda dagar i 2017 och hur du kan kombinera det med några extra dagar ledigt.

Psykiatrikern: Träning är som 100 mediciner

P4 Stockholm intervjuar Anders Hansen, överläkare i psykiatri som har studerat träningens positiva effekter på hjärnan.

Bra kondition skyddar mot negativ stress

Den förväntande kopplingen mellan självupplevd stress och flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom fanns bara hos dem som hade dålig kondition, visar en ny studie från Sahlgrenska.

Hund på jobbet gör dig mindre stressad

Att ta med din hund till jobbet hjälper inte bara att minska stressen – det stimulerar även till bättre social interaktion mellan kollegor, enligt forskare.

Negativ forskning om mindfulness begravs

Publicerad forskning om mindfulness ger en onyanserad bild av effekten på psykisk hälsa. Studier har visat en positiv effekt oftare än statistisk sannolikt.

Japaner jobbar ihjäl sig

Karoshi är fenomenet som sveper över Japan. Det betyder arbetsrelaterat dödsfall på grund av överansträngning och har erkänts som dödsorsak av den japanska staten redan på 1980-talet.

Upptäckt: Genen bakom grått hår

Grått hår har länge trotts bero på miljöfaktorer som stress. Men nu har forskare upptäckt en gen som är kopplat till grånande hår.

Stressforskare råder: Släpp det!

Hur du reagerar på stress är viktigare än hur ofta du känner dig stressad.